Traducció (Josep Abela) de l’informe de:

14C RADIOCARBON DATING LAB. Departament de Ciències de la Terra

Universitat de Roma, Placeta A. Moro, 5, 00185 Roma, Itàlia

Resultat de la datació amb el mètode de radiocarboni (14C) de la troballa lígnia provinent de “Las Ventanas de la Torre de Santa Coloma de Queralt (Tarragona)” enviada per vostès a aquest Laboratori el 12-XII-2008.

Al fragment de fusta, arribat correctament embalat en borsa de polietilè dens, ha estat atribuïda la sigla del Laboratori Rome-2039, a la qual “Rome-“ indica la sigla internacional del laboratori i “-2039” el número progressiu de la datació.

El fragment de fusta conformava la meitat d’una secció íntegra circular de tronco (palo) d’arbre, amb un espessor de circa 3,5 cm i un diàmetre de 8/9 cm. La troballa ha estat embalada òptimament, donat que la part obtinguda comprenia tot el perímetre de creixement anual de l’arbre. La troballa, arribada en estat sec, es trobava molt ben conservada, tant per l’absència d’alteracions significatives, com per haver mantingut tant l’alburno [la part més jove de formació del tronc], com l’escorça. El teixit llenyós, com a confirmació de l’òptim estat de conservació, mantenia una notable resistència mecànica al tall. El pes de la mostra era molt més gran del necessari per a l’anàlisi: per tant fou possible extreure una part en excés amb la finalitat de fer de manera exhaustiva el pretractament químic de descontaminació. Es recorda que qualsevol material que arriba al Laboratori per la datació, malgrat que com en aquest cas semblava ben conservat i no contaminat, és sempre de qualsevol forma processat preliminarment per via química amb la finalitat d’extreure eventuals agents contaminants no destacats directament, ni a nivell macroscòpic, ni per observació al microscopi. Els agents contaminants són, en síntesi extrema, representants de qualsevol compost químic del carboni, natural o artificial, orgànic o mineral.

D’acord amb el procediment normal dins del Laboratori el fragment llenyós ha estat examinat sota el microscopi binocular per a revelar presència estranya (ací resultà absent) i posteriorment, prèvia reducció a fragments mil·limètrics,  s’ha procedit al pretractament químic estàndard (HCl-NaOH-HCl). Successivament, eliminat l’excés d’acidesa clorhídrica de la última lixiviació amb HCl, el preparat ha estat assecat a 110 ºC.

El preparat resultant del tractament amunt descrit ha estat transformat en benzè (utilitzat com a medi químic per la medició de l’activitat del 14C amb la tècnica de la scintillazione líquida), a través d’un procediment que es desenvolupa en una línia química oferta. La conversió en benzè (C6H6) es realitza a través de les quatre fases clàssiques: (a) combustió dels preparats en corrent d’oxigen i obtenció d’anhídrid carbònic (CO2) d’alta puresa, (b) síntesi del carbur de liti (Li2C2) per reacció del CO2 amb el liti fus, (c) hidròlisi del carbur de liti amb desenvolupament d’acetilè (C2H2) i (d) trimerització de l’acetilè a benzè (C6H6) amb un catalitzador al Cr (VI) prèviament actiu. El benzè produït ha estat després extret del catalitzador per aspiració i reescalfament. La mesura de l’activitat 14C dels preparats de benzè ha estat realitzada, prèvia l’adició estàndard del “cocktail” de scintillazione en ús al Laboratori, amb la tècnica de la scintillazione líquida (LSC) [Liquid Scintillation Counter] amb espectròmetres b a 5000 canals. Les mesures s’han executat simultàniament a les del fons instrumental, de l’estàndard internacional del carboni modern i d’una mostra d’edat coneguda (cel·lulosa C-3) distribuïda per l’Agència Atòmica Internacional (IAEA, Viena). Les dades de càlcul, adquirides on-line, han estat tractades estadísticament i posteriorment, després de la correcció per l’isòtop d13C, utilitzades pel càlcul de l’edat de radiocarboni convencional.

L’edat 14C convencional mesurada, expressada en yr BP (years Before Present, anys des del present, on el temps present s’ha fixat convencionalment al 1950) ha estat:

Rome-2039, Las Ventanas St. Coloma (Queralt, Tarragona) 995+-40 yr BP

L’edat radiocarboni convencional reportada amunt ha estat després calibrada, això és convertida en la corresponent “edat calendari”, operació necessària per a evitar els efectes de les fluctuacions seculars de la producció primària de 14C. L’interval cronològic calibrat (expressat en “cal AD”) ha estat:

Rome-2039, Las Ventanas St. Coloma (Queralt, Tarragona) 990-1150 cal AD

Gràcies al particular recorregut del traç de la corba de calibratge utilitzada (v. Gràfic adjunt) en aquest cas, en canvi d’una edat convencional amb un error al nivell de +-1s, l’edat calibrada mostra el mateix interval (cal 990-1150) però a nivell de +-2s. Això significa que hi és la certesa estadística que l’edat de la troballa cau en aquest interval. L’arbre del qual ha derivat el fragment de fusta ha estat per tant abatut entre els últims 20 anys de segle X i els primers 50 anys dels segle XII.

El gràfic adjunt al present informe mostra el traç de la corba de calibratge utilitzat i la distribució probabilística dels resultats del calibratge.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s